FEMR

NÆSTE ARRANGEMENT

25. november 2022
Julefrokost

KOMMENDE ARRANGEMENTER

24.-25. august 2023
Marienlyst Konference

29.-30. august 2024
Marienlyst Konference

__________________________________________________________________

Medlemskab af Foreningen for Entertainment- og Medieret kan ifølge vedtægterne opnås af alle ”jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater samt kommende jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater, som i deres daglige virke beskæftiger sig med juridiske opgaver og problemstillinger inden for området for medie, sport og underholdningsindustrien". Medlemskabet af foreningen er personligt – og omfatter således bl.a. privatpraktiserende advokater, jurister fra film- og medieselskaber, fagforbund og interesseorganisationer, TV-selskaber, forlag etc.

Ud over skabelsen af et kollegialt netværk er det Foreningen for Entertainment- og Medierets formål at afholde faglige arrangementer i form af gå-hjem-møder, seminarer o.lign., hvor aktuelle emner inden for entertainment- og medieretten belyses og debatteres, idet visse arrangementer dog er af mere social karakter, læs mere herom under BAGGRUND

Indmeldelse i foreningen foretages ved at udfylde formularen under INDMELDELSE.