FEMR

SENESTE ARRANGEMENT

17. marts 2021
Forårstaffel afholdt som webinar. 
Program 

Præsentationer fra Forårstaflet nedenfor
Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen 
Søren Sandfeld Jakobsen 
Michael B. Landau

NÆSTE ARRANGEMENT

26. og 27. august 2021
Marienlyst Konference

__________________________________________________________________

Medlemskab af Foreningen for Entertainment- og Medieret kan ifølge vedtægterne opnås af alle ”jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater samt kommende jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater, som i deres daglige virke beskæftiger sig med juridiske opgaver og problemstillinger inden for området for medie, sport og underholdningsindustrien". Medlemskabet af foreningen er personligt – og omfatter således bl.a. privatpraktiserende advokater, jurister fra film- og medieselskaber, fagforbund og interesseorganisationer, TV-selskaber, forlag etc.

Ud over skabelsen af et kollegialt netværk er det Foreningen for Entertainment- og Medierets formål at afholde faglige arrangementer i form af gå-hjem-møder, seminarer o.lign., hvor aktuelle emner inden for entertainment- og medieretten belyses og debatteres, idet visse arrangementer dog er af mere social karakter, læs mere herom under BAGGRUND

Indmeldelse i foreningen foretages ved at udfylde formularen under INDMELDELSE.