Bestyrelsen

Malene Ehlers, (formand) advokat og juridisk chef i Nordisk Film A/S
Jacob Hedebrink, adm. direktør hos Copydan Verdens TV
Maria Fredenslund, direktør for RettighedsAlliancen
Ann Grew Pfeiffer, advokat og partner hos Lassen Ricard
Nina Henningsen, advokat og partner hos Mazanti-Andersen 
Holger Rosendal, chefjurist hos Danske Medier