Bestyrelsen

Malene Ehlers, (formand) advokat og juridisk chef i Nordisk Film A/S
Maria Fredenslund, direktør for RettighedsAlliancen 
Ann Grew Pfeiffer, advokat og partner hos Lassen Ricard
Nina Henningsen, advokat og partner hos Mazanti-Andersen 
Holger Rosendal, chefjurist hos Danske Medier
Kathrine Kjær, advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert
Pernille Breum, Legal Counsel hos Nordisk Film
Michael Horn, chef for juridisk afdeling hos Copydan Verdens TV