Statut for Koktvedgaardprisen

Bestyrelsen for Foreningen for Entertainment- og Medieret opretter og indstifter herved Koktvedgaardprisen.

Foreningens formål er at fremme medlemmernes kollegiale relationer og at styrke medlemmernes faglige kundskaber og viden inden for medieret og entertainmentret. Med prisen ønsker foreningen at skabe opmærksomhed om udviklingen inden for entertainment- og medieretten.

Koktvedgaard (1933-2003) fik sin juridiske embedseksamen i 1957. I 1959 fik han universitetets guldmedalje for afhandlingen "Kontraheringspligt". I 1965 blev han juridisk doktor på afhandlingen "Immaterialretspositioner" og i 1966 juridisk professor. Han var dekan for Det Samfundsvidenskabelige Hovedområde i 1971 og prorektor i 1972-1981. I 1994 blev han udnævnt til æresdoktor ved Stockholms Universitet. Koktvedgaard underviste først i ejendomsret og siden i procesret og retslære, før han indtog immaterialretten. Igennem et liv har han personificeret både generalisten med det store udsyn og var samtidig den højeste juridiske ekspertise, når det kom til de områder, der optog ham; det gælder immaterialret, som han grundlagde som fag ved universitetet i begyndelsen af 70’erne og siden underviste i. Og det gælder faget konkurrenceret, som han ligeledes forskede og underviste i. Sideløbende kombinerede han praktisk erfaring med konkret indsigt i særområder via hans virke blandt andet som formand for Dansk Reklamenævn, for Satellit- og Kabelnævnet og som formand for Radio- og TV-nævnet. Med sit store samfundsengagement og deltagelse i samfundsdebatten var han både en indpisker, en læremester og en inspirator.

Prisen uddeles som påskønnelse til en, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for entertainment- eller medierettens fagområde. Prisen er på 5.000 kr.

Prisen uddeles en gang hvert andet år i forbindelse med foreningens Marienlyst seminar, og prismodtageren inviteres til at holde en forelæsning for foreningens medlemmer i forbindelse med prisoverrækkelsen. Prismodtageren fastsætter selv titlen på forelæsningen, som bør have en varighed af 45 minutter. 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at bringe egnede prismodtagere i forslag. Forslag skal ledsages af en begrundelse og fremsendes til femr @ lassenricard.dk

Prisen uddeles af en priskomite på tre, heraf fortrinsvis en dommer, en praktiserende advokat og en fra den akademiske verden. Priskomiteen vælger modtageren af Koktvedgaardprisen. Komiteen modtager alle forslag fra medlemmer via bestyrelsen, men er ikke bundet af forslagene.

Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden. Aktive bestyrelsesmedlemmer og komiteens medlemmer kan ikke modtage prisen.

Bestyrelsen har udpeget Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen, professor Jens Hemmingsen Schovsbo og advokat Terese Foged, som med virkning fra 14. marts 2022 udgør priskomiteen.

p.v.a. bestyrelsen i FEMR

Ann Grew Pfeiffer