Baggrund

Foreningen for Entertainment- og Medieret blev stiftet den 8. december 1992 ved en stiftende generalforsamling i kuppelsalen hos Nielsen & Nørager på initiativ af advokaterne Per Neumann og Tom Buhmann. Formålet var at skabe et uformelt netværk og et fagligt forum for jurister og advokater beskæftiget inden for området for entertainment- og medieret, herunder med film, TV, musik m.m. Et netværk, som siden foreningens stiftelse for 25 år siden støt og roligt er vokset, og hvis formål og aktualitet understøttes af den store entusiasme, som kendetegner foreningens medlemsskare. I de første år efter stiftelsen lå medlemstallet på omkring 50,  men nåede i år 2000 op på 120 medlemmer. I 2016 tæller medlemslisten 180 medlemmer. Advokat Per Neumann var formand for foreningen frem til den 27. oktober 1998 – hvor han afløstes af advokat Malene Ehlers.

Medlemskab af Foreningen for Entertainment- og Medieret kan ifølge vedtægterne opnås af alle ”jurister og andre samfundsvidenskabelige kandidater, som i deres daglige virke beskæftiger sig med juridiske opgaver og problemstillinger inden for området for entertainment- og medieret”, jf. VEDTÆGTER. Medlemskabet af foreningen er personligt – og omfatter således bl.a. privatpraktiserende advokater, jurister fra film- og medieselskaber, fagforbund og interesseorganisationer, TV-selskaber, forlag etc.

Ud over skabelsen af et kollegialt netværk er det Foreningen for Entertainment- og Medierets formål at afholde faglige arrangementer i form af et årligt Forårstaffel om begivenheder inden for entertainment- og medieretten i det forgangne år samt årlig 2-dages konference på Marienlyst i Helsingør samt løbende gå-hjem-møder, seminarer o.lign., hvor aktuelle emner inden for entertainment- og medieretten belyses og debatteres, idet visse arrangementer dog er af mere social karakter. Emnerne har således varierere fra ”Hvordan ser medieverdenen ud i år 2005" (afholdt i 1999), ”Filmfinansiering”, ”Rettighedsclearing til Multimedier”, ”TV-reklamer – Hvor går Grænsen?” til ”Sport som Entertainment”, ”Besøg på Filmskolen” og publikumsdeltagelse hos DR til programmet ”Her Er Dit Liv” og ”Digital jura og forretning - hvordan tjener man penge på nettet?”. Ligeledes har foredragsholderne og deltagerne omfattet fra Christian Nissen, Henrik Wivel, Henrik Qvortrup og Jens Olaf Jersild over Per Frimann,  Morten Stig Christensen, Lars Bay (dommer ved EU-Domstolen), Poul Madsen og Maria Rørbye Rønn til liveoptræden af Rune Klan og Rasmus Walther. Listen over afholdte arrangementer er lang…

I foreningen har ca. 20 af Foreningen for Entertainment- og Medierets medlemmer været med til at skrive bogen ”Personlighedsret” (Thomsons Forlag).