Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med foreningens Sophienberg-seminar. 

Læs i øvrigt mere om generalforsamling under VEDTÆGTER.

Foreningens generalforsamlingsprotokollater kan læses nedenfor.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013 (ekstraordinær)
2013 (ordinær)
2012
2011
2010
2009
2008 
2007
2006 
2005
2004
2003
2002
2001 
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992