Bestyrelsen

Malene Ehlers, (formand) advokat og juridisk chef i Nordisk Film A/S
Maria Fredenslund, direktør for RettighedsAlliancen
Ann Grew Pfeiffer, advokat og partner hos Lassen Ricard
Jacob Hedebrink, adm. direktør hos Copydan Verdens TV
Riina Spørring Zachariassen, projektleder hos DR Medieindkøb
Nina Henningsen, advokat og partner hos Horten